Varaus- ja peruutusehdot

Osapuolet Omistaja/myyjä/varaustenhallinta

Martinpiha / Pressex Oy Seppäläntie 130, Lohjansaari 08800 LOHJA puh: 010 322 0070 info@martinpiha.fi Y-tunnus: 0941190-6

Asiakas


Asiakas sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja ostaessaan tuotteita ja palveluja Martinpihan Internet-palveluissa.

Varausehdot

Näitä ehtoja sovelletaan vuokrattaviin ja varattaviin tuotteisiin ja palveluihin. Yhteisesti näistä käytetään nimitystä "kohde".

Varaaminen

 • Asiakas vastaa siitä että hän tutustuu varauskohteen/-kohteiden kuvaukseen ja ohjeistuksiin sekä varaukseen liittyviin ehtoihin.
 • Asiakas maksaa varauksen valitsemansa maksutavan mukaisesti noudattaen maksutavan mukaisia ehtoja.
 • Varausjärjestelmä lähettää tilaus-/maksuvahvistuksen sekä varausvahvistuksen asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.
 • Asiakkaan tekemä varaus on sitova siinä yhteydessä, kun varausjärjestelmä on lähettänyt tilaus-/maksuvahvistuksen asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.
 • Martinpiha on vahvistanut varauksen kun varausjärjestelmä lähettää varausvahvistuksen asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.
 • Martinpiha ei vastaa epäonnistuneesta varauksesta vaan asiakkaan tulee viipymättä olla yhteydessä Martinpihaan tilanteen korjaamiseksi.
 • Martinpiha ei anna takuuta siitä, että kohde on tässä tilanteessa yhä vapaa.
 • Mikäli kohde ei ole vapaa, rahat palautetaan tai tilalle tarjotaan mahdollisuuksien mukaan toista kohdetta.

Peruutukset ja muutokset

 • Peruutuspäivä on se päivä, jona Martinpiha on saanut tiedon peruutuksesta.
 • Asiakas vastaa siitä, että peruutus on lähetetty riittävän ajoissa.
 • Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa,
  • kun varauksen alkamiseen on aikaa alle 20 vrk (peruutuspäivää ei lasketa mukaan), mutta vähintään 7 vrk, peritään 50% huoneen vuorokausihinnasta.
  • kun varauksen alkamiseen on aikaa alle 7 vrk (peruutuspäivää ei lasketa mukaan), peritään huoneen yhden vuorokauden hinta.

Omistajan oikeus peruuttaa varaus

 • Ylivoimaisen esteen sattuessa (force majeure) voi Martinpiha irtisanoa varauksen.
 • Irtisanomisesta ilmoitetaan viivytyksettä kohteen varanneelle asiakkaalle.
 • Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa hinta kokonaisuudessaan takaisin.
 • Force majeure -esteen takia irtisanotusta varauksesta asiakkaalle mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata.

Avaimet ja muu irtaimisto

 • Martinpihalla on oikeus periä vähintään 20,- eur korvaus mikäli tämä joutuu avaamaan huoneen  sisälle jääneen avaimen vuoksi klo 22-08 välisenä aikana. Hävinneistä avaimista ja muista rikkoutuneista tai käyttökelvottomaksi menneistä irtaimistoista tai liinavaatteista peritään asianmukainen korvaus. Korvaus on uuden tuotteen hankintahinta tai vanhan korjauskulut.

Kohteen käyttö

 • Kohde on määritelty kohdekuvauksessa
 • Asiakkaalla on vuokra-aikana käyttöoikeus kohteeseen ja sen varustukseen sekä erikseen määriteltyihin palveluihin.
 • Jos varaaja huomaa kohteessa puutteita tai muuta huomautettavaa, on hänen viipymättä ilmoitettava siitä henkilökunnlle.
 • Asiakas huolehtii kohteen asianmukaisesta käytöstä.
 • Kohde on asiakkaan käytössä kohdekuvauksessa määriteltynä aikana.
 • Lemmikkieläimet eivät ole sallittuja mikäli muusta ei ole sovittu etukäteen.
  • Mikäli lemmikkieläimen pidosta huoneessa on sovittu Martinpihan kanssa etukäteen, on varaaja  kuitenkin täydessä vastuussa ja korvausvelvollinen lemmikkieläintensä aiheuttamista vahingoista.
  • Lemmikkieläimet on pidettävä kytkettyinä Martinpihan alueella.
  • Lemmikkieläimet eivät saa olla majoituskohteissa yksin ilman valvontaa.
  • Lemmikkieläinten omistajien tulee kiinnittää erityistä huomiota majoituskohteen siisteyteen. Majoituskohde tarkistetaan aina lemmikkieläimen jälkeen ja tarvittaessa asiakasta veloitetaan ylimääräisistä siivous- tai pesukuluista.
  • Lemmikkieläimen omistajan tulee noudattaa myös mahdollista erikseen annettua tarkentavaa ohjeistusta.

Vahinkojen korvaukset

 • Asiakas on velvollinen korvaamaan Martinpihalle vahingon, jonka hän on aiheuttanut kohteelle. Varaaja on vastuussa myös muista kohteessa vierailevista henkilöistä sekä heidän aiheuttamastaan vahingosta varauksen aikana.
 • Martinpiha ei korvaa luonnonolosuhteista, kuten hyönteisistä, eläimistä, kelirikosta tai odottamattomista säänvaihteluista asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvaa haittaa tai kuluja.

Valitukset

 • Mahdolliset valitukset on aina tehtävä mahdollisimman nopeasti, jo paikan päällä, aiheen ilmaannuttua.
 • Mikäli asiaan ei saada tyydyttävää ratkaisua tai siihen liittyy korvausvaatimus, tulee valitus lähettää viikon sisällä varauksen päättymisestä kirjallisesti.
 • Martinpiha pyrkii käsittelemään valituksen mahdollisimman nopeasti, kuitenkin kuukauden sisällä, ilmotuksen vastaanottamisesta.

Toimitusehdot

Varauksen syntyminen

 • Asiakkaan tekemä varaus on sitova siinä yhteydessä, kun varausjärjestelmä on lähettänyt tilaus-/maksuvahvistuksen asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.
 • Martinpiha on vahvistanut varauksen kun varausjärjestelmä lähettää varausvahvistuksen asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Maksuehdot

 • Martinpiha soveltaa palveluissaan luotettavia ja turvallisia maksuvälitystahoja.
 • Martinpiha ei tallenna pankkiyhteys- tai luottokorttitietoja missään vaiheessa.
 • Asiakas sitoutuu noudattamaan valitsemansa maksutavan mukaisia ehtoja.
 • Maksaminen Martinpihalle laskulla (Yrityksille ja yhteisöille)
  • Lasku on vain yritysten ja yhteisöjen käyttöön.
  • Lasku on maksettava laskuun merkittyyn eräpäivään mennessä, kuitenkin viimeistään 7 päivää ennen varausta.
  • Mikäli varattavan kohteen tai tuotteen laskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, tilaus poistuu ja kohde palautuu takaisin kauppaan.
 • Verkkokaupan maksuvälittäjänä toimii Maksukaista (Paybyway Oy, y-tunnus 2486559-4), joka on rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin. Tiliotteella ja laskulla maksun saajana näkyy Maksukaista / Paybyway Oy. Maksukaista välittää maksut verkkokauppiaalle. Maksaminen on turvallista, sillä kaikki maksutapahtumaa koskevat tiedot välitetään salattua yhteyttä käyttäen niin ettei kukaan ulkopuolinen taho näe maksutapahtuman tietoja. Kauppa syntyy verkkokaupan asiakkaan ja verkkokaupan välille. Verkkokaupan vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet. Paybyway Oy, y-tunnus: 2486559-4 Laserkatu 6 53850 Lappeenranta Puhelin: 029 300 5050 Sähkösposti: asiakaspalvelu@maksukaista.fi
 • Mikäli maksutapahtumaa ei ole saatettu onnistuneesti loppuun tilaushetkellä, Martinpiha ei käsittele tilausta.

Yleiset ehdot

 • Verkkopalvelussa esitetyt hinnat ovat arvonlisäverollisia.
 • Myymme tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yritysasiakkaille.
 • Pidätämme oikeudet hintojen muutoksiin.
 • Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta.
 • Martinpihalla on oikeus käyttää tietoja omaan suoramainontaan sekä markkina- ja mielipidetutkimuksiin ellei asiakas tätä kiellä. Kiellon voi tehdä ehdoissa mainittuihin yhteystietoihin.
 • Pidätämme oikeuden muuttaa toimitusehtojamme. Asiakkaan on ennen tilaustaan tutustuttava kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin.

Luotu: [14.04.2017]