Natur och fridluftsliv

Naturen

Lojoön, där Martinpiha är beläget, har en speciellt frodig och mångsidig natur. Den kalkhaltiga berggrunden, bördiga jordmånen och gynnsamma klimatförhållanden utgör basen för många sällsynta växters och svampars växtgrund.  Lojoöns Arboretumväg invigdes sommaren 2007. Här finner Du de vanligaste träden och buskarna, samt många sällsyntheter som t.ex. en aspskogsdunge som är över 70 år gammal. Arboretumvägens informationshäften fås av Martinpihas personal. Du kan ockå bekanta dej med våra skärgårdsfår och hönor, eller hyra vår Lappkåta och framställa där själv er mat.

Friluftsliv

Det finns mångsidiga möjligheter att njuta av friluftslivet på Lojoön, bl.a: - cykling (uthyring av cyklar) - paddling på Lojosjön (uthyrning av kanoter och kajaker www.aquapro.com) - frisbeegolf, petanque, mölkky spel - meta fisk på Lojosjön. Paddlingsguide och skolning: www.aquaprosuomi.com

.