Måltider

Martinpihas festmåltider

Måltiderna som bjuds på Martinpiha planeras alltid tillsammans med kunden. På dethär sättet kan vi erbjuda varje individuell grupp en lämplig måltid. God mat är en hederssak för oss. Måltider för grupper på Festvinden  (minimi 30 fullvuxna) eller i Café-restaurangen (förhands-beställning). 

På sommaren kan du äta gott och ta ett glas vin på Caférestaurangen, se våra öppet-hållningstider. Måltider även för mindre privata grupper på förhandsbeställning. Kontakta oss och fråga mer. Förutom festutrymmen erbjuder Martinpiha även många olika tält och skyddstak där man kan ordna olika evenemang och fester. Vi hyr även tält, bänkar o bord, matservice, borddukar mm. för utomstående evenemang. Se mera: harrican.fi