I väntan på våren

Vi får in i vår nya roliga krukor för blommor och örter. Det finns mera traditionella blomkrukor i keramik, men också roligare versioner. Vi har också låga av ektunnor framställda planteringstunnor för t.ex. en egen liten örtträdgård.